Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je proces, ktorým verejné orgány, ako sú ministerstvá, miestne orgány alebo štátom vlastnené podniky, nakupujú tovar alebo služby od súkromného sektora.

Pravidlami verejného obstarávania sa zabezpečuje riadne využívanie verejných finančných prostriedkov, keď verejné orgány uskutočňujú nákupy zo súkromného sektora.

Posúdiť vašu oprávnenosť zúčastniť sa na zahraničnom verejnom obstarávaní

Ak chcete zistiť, či ste oprávnení zúčastniť sa na danej verejnej súťaži v rámci verejného obstarávania mimo EÚ, použite nástroj Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Cieľom môjho obchodného asistenta pre verejné obstarávanie je pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa na verejnom obstarávaní mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ uviedol informácie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovanú hodnotu obstarávania.

Ako pilotný projekt tento nástroj v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží z Kanady (na základe dohody GPA aj dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Do tohto nástroja sa vo vhodnom čase začlenia ďalšie krajiny.

Môj obchodný asistent pre verejné obstarávanie

Ako vlády zadávajú zákazky podnikom

Aby sa zabránilo podvodom, plytvaniu, korupcii alebo miestnemu protekcionizmu, zákony väčšiny krajín do určitej miery regulujú vládne obstarávanie. V právnych predpisoch sa zvyčajne vyžaduje, aby obstarávateľ vydal verejné (súťažné) ponuky, ak hodnota obstarávania prekročí určitú prahovú hodnotu.

 

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek na tovar podnikom je verejná súťaž, ktorá umožňuje predkladať ponuky najväčšiemu počtu firiem. V rámci verejnej súťaže existujú rôzne typy postupov verejného obstarávania.

Prečítajte si viac o:

Môj obchodný asistent pre verejné obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy