Ιστορία εταιρείας:

Άρση εμποδίων: Πορτογαλική εταιρεία χαρτοποιίας ανακτά πρόσβαση στην τουρκική αγορά για μη επιχρισμένο χαρτί χωρίς ξύλο

Άρση εμποδίων: Πορτογαλική εταιρεία χαρτοποιίας ανακτά πρόσβαση στην τουρκική αγορά για μη επιχρισμένο χαρτί χωρίς ξύλο

Μέσω των κοινών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών (ιδίως της Πορτογαλίας) και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής σύνδεσης CEPI και της συνεργασίας από την Τουρκία, οι εμπορικοί περιορισμοί θα μπορούσαν τελικά να αρθούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την εταιρεία μας, καθώς διατηρήσαμε την πρόσβασή μας στη σημαντική τουρκική αγορά για το χαρτί UWF.

Murat Kaplan
Sales manager
The Navigator Company

Εταιρείας

Murat Kaplan Sales manager The Navigator Company: «Η Navigator Company είναι κορυφαία μάρκα χαρτιού γραφείου υψηλής ποιότητας με έδρα την Πορτογαλία. Είναι παρούσα σε περισσότερες από 110 χώρες ανά τον κόσμο και απασχολεί περισσότερους από 3.100 άμεσους υπαλλήλους, με τη συντριπτική πλειονότητά τους (περίπου 2.900) να απασχολούνται στην Πορτογαλία.»

Η πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς

«Η εταιρεία μας εξάγει περίπου το 95 % της παραγωγής χαρτιού της σε 123 χώρες ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να είμαστε σε θέση να συναλλάσσονται σε ένα ελεύθερο και δίκαιο παγκόσμιο περιβάλλον.Η Τουρκία αποτελεί σημαντική εξαγωγική αγορά για το Navigator. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε εξαγάγει στην Τουρκία προϊόντα χαρτιού αξίας περίπου 65 εκατ. ευρώ ετησίως. «[...]

Ζήτημα πρόσβασης στην αγορά: Τουρκικά μέτρα επιτήρησης και μη αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής για μη επιχρισμένο χαρτί χωρίς ξύλο

Στις 21 Ιουνίου 2014, οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα διασφάλισης σχετικά με τις εισαγωγές μη επιχρισμένου χαρτιού χωρίς ξύλο (χαρτί UWF) κάθε καταγωγής. Η έρευνα αυτή αφορούσε κυρίως τις εισαγωγές χαρτιού UWF από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Μετά από αυτή την έρευνα διασφάλισης, οι ευρωπαίοι παραγωγοί με επικεφαλής τη Navigator κατέδειξαν στις τουρκικές αρχές ότι δεν υπήρχε νομική ή οικονομική υπόθεση για τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δεν θέσπισε τα μέτρα.»

«Μέσω των κοινών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών (ιδίως της Πορτογαλίας) και της ευρωπαϊκής χαρτοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ένωσης CEPI και της συνεργασίας από την Τουρκία, ο εμπορικός περιορισμός θα μπορούσε τελικά να αρθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την εταιρεία μας, καθώς διατηρήσαμε την πρόσβασή μας στη σημαντική τουρκική αγορά για το χαρτί UWF.

«Αντ’ αυτού, στις 28 Αυγούστου 2015, οι τουρκικές αρχές θέσπισαν ένα ανατρεπτικό σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των εισαγωγών. Για τον σκοπό αυτό, η Τουρκία θέσπισε ένα μη αυτόματο σύστημα έκδοσης αδειών εισαγωγής με βάση ένα υψηλό κατώτατο όριο ελάχιστης τιμής (1.200 δολάρια/τόνο). Αυτό προκάλεσε σημαντικό και άδικο εμπόδιο στο εμπόριο χαρτιού UWF ΕΕ-Τουρκίας, το οποίο επηρέασε τις εξαγωγές της ΕΕ ύψους 150 εκατ. EUR, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού γραφείου, του χαρτιού για βιβλία και φακέλους, καθώς και του χαρτιού που χρησιμοποιείται για την προώθηση του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Ο Navigator επηρεάστηκε ιδιαίτερα από αυτά τα επαχθή μέτρα. «[...]

Πρόβλημα που έχει πλέον επιλυθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά

«Επιστήσαμε την προσοχή της συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόσβαση στην αγορά (MAAC). Στις 7 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τους εμπορικούς φραγμούς κατόπιν αιτήματος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χαρτιού (CEPI). Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Τουρκία αποφάσισε να άρει την επιτήρηση και την παρακολούθηση των εισαγωγών χαρτιού UWF. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση προς την επιτροπή εμπορικών φραγμών, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα ήταν ασύμβατο τόσο με τους κανόνες του ΠΟΕ όσο και με τους κανόνες της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ωστόσο, δεδομένης της κατάργησης του τουρκικού μέτρου για το έγγραφο UWF, η Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στο θέμα, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση.»

 

Η άποψη της βιομηχανίας — η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χαρτοφυλακίου (CEPI)

«Η Navigator Company είναι μία από τις πιο δραστήριες επιχειρήσεις στον τομέα μας. Είναι απρόθυμες να επιδιώξουν νέες αγορές σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε πολλά στοιχεία από αυτά σχετικά με τους νέους φραγμούς πρόσβασης στην αγορά που εμφανίζονται σε διάφορες αγορές.

Όταν ο Navigator μας ενημέρωσε σχετικά με τους φραγμούς πρόσβασης στην αγορά στην Τουρκία, δεν διστάσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά για να καταγγείλουμε αμέσως το θέμα αυτό στην Επιτροπή. Στη συνέχεια, η ΕΕ έθεσε το ζήτημα αυτό στην Τουρκία, επιλύοντας τελικά το πρόβλημα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι το κοινό μας έργο συνέβαλε στην επίλυση του εμποδίου και αύξησε τις εξαγωγικές ευκαιρίες του Navigator.

Ωστόσο, ηNavigator Company απέχει πολύ από το να είναι η μόνη που επωφελήθηκε από την άρση αυτού του εμποδίου.Συνολικά, ο τομέας μας αντιπροσωπεύει το 22 % της παγκόσμιας παραγωγής, ετήσιο κύκλο εργασιών 81 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία και απασχολεί άμεσα πάνω από 175,000 άτομα.

Μετά την περάτωση του τουρκικού μέτρου επιτήρησης και την επακόλουθη αναστολή της έρευνας για τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της CEPI, ο Γενικός Διευθυντής της ένωσης Sylvain Lhôte προέβη στην ακόλουθη δημόσια δήλωση:

ΗCEPI υπερηφάνεια στην ισχυρή δέσμευσή της για ελεύθερες συναλλαγές με τους εταίρους της. Η απόφαση των τουρκικών αρχών να καταργήσουν αυτά τα αθέμιτα μέτρα είναι αξιέπαινη· ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει κλιμακωθεί εξαρχής. Προσδοκούμε ότι οι τουρκικές αρχές θα τηρήσουν στο μέλλον τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας». Η CEPI είναι η πανευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία δασικών ινών και χαρτιού. Μέσω των 18 εθνικών ενώσεών της, η CEPI συγκεντρώνει 495 εταιρείες που λειτουργούν πάνω από 900 εργοστάσια χαρτοπολτού και χαρτιού σε ολόκληρη την Ευρώπη που παράγουν χαρτί, χαρτόνι, χαρτοπολτό και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης.»

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις