Investovanie v EÚ

Podniky a jednotlivci investujú do zahraničia s cieľom lokalizovať svoju výrobu v nákladovo efektívnych lokalitách s vysokou kvalifikáciou, získavať súčiastky a suroviny, ako aj priblížiť sa svojim zákazníkom. Pre krajinu, do ktorej sa investuje, zohrávajú investície do zahraničia dôležitú úlohu a prispievajú k technologickému rozvoju, tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

Právne predpisy EÚ a jednotný trh podporujú investície, pretože zaručujú slobodu založenia podniku, investovania do spoločností a cezhraničného pohybu kapitálu. Zabezpečujú aj rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s investormi vo všetkých členských štátoch.

má jeden z najotvorenejších a najtransparentnejších režimov na svete smerom k priamym zahraničným investíciám (PZI), vďaka čomu je jednou z hlavných destinácií PZI na svete. Objem priamych zahraničných investícií, ktoré majú investori z tretích krajín v EÚ, teda predstavuje približne 6,295 miliardy EUR. Investície v EÚ sa premietajú do prístupu k vysoko integrovanému jednotnému trhu zloženému z 500 miliónov spotrebiteľov a investičných príležitostí.

Podniky a jednotlivci investujú do zahraničia s cieľom lokalizovať svoju výrobu v nákladovo efektívnych lokalitách s vysokou kvalifikáciou, získavať súčiastky a suroviny, ako aj priblížiť sa svojim zákazníkom. Pre krajinu, do ktorej sa investuje, zohrávajú investície do zahraničia dôležitú úlohu a prispievajú k technologickému rozvoju, tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

EÚ má jeden z najotvorenejších a najtransparentnejších režimov na svete smerom k priamym zahraničným investíciám (PZI), vďaka čomu je jednou z hlavných destinácií PZI na svete. Objem priamych zahraničných investícií, ktoré majú investori z tretích krajín v EÚ, teda predstavuje približne 6,295 miliardy EUR.

Investície v EÚ sa premietajú do prístupu k vysoko integrovanému jednotnému trhu zloženému z 500 miliónov spotrebiteľov a investičných príležitostí. Právne predpisy EÚ a jednotný trh podporujú investície, pretože zaručujú slobodu založenia podniku, investovania do spoločností a cezhraničného pohybu kapitálu. Zabezpečujú aj rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s investormi vo všetkých členských štátoch.

Investovanie v členskom štáte EÚ

Ak chcete investovať v EÚ, nižšie nájdete príslušné odkazy na webové sídla agentúr na podporu investícií členských štátov EÚ, ktoré poskytujú informácie o investičných príležitostiach, krokoch, ktoré sa majú prijať, a platných pravidlách.

Podpora investorov v EÚ

Existuje niekoľko platforiem, ktoré poskytujú usmernenia a pomoc podnikom a investorom, ktorí sú usadení alebo sa chcú usadiť na jednotnom trhu EÚ, vrátane ochrany ich práv.

Podniky a investori môžu konzultovať

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy