Investície v EÚ

Podniky a jednotlivci investujú v zahraničí s cieľom lokalizovať svoju výrobu v nákladovo efektívnych a vysoko kvalifikovaných lokalitách, získavať komponenty a suroviny, ako aj priblížiť sa svojim zákazníkom. Pre krajinu investícií zohrávajú investície do zahraničia dôležitú úlohu a prispievajú k technologickému rozvoju, tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

Právne predpisy EÚ a jednotný trh podporujú investície, pretože zaručujú slobodu usadiť sa, investovať do spoločností a uskutočňovať cezhraničné pohyby kapitálu. Takisto zabezpečujú rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s investormi vo všetkých členských štátoch.

má jeden z najotvorenejších a najtransparentnejších režimov na svete smerujúcich k priamym zahraničným investíciám (PZI), vďaka čomu je jednou z hlavných destinácií priamych zahraničných investícií na svete. Preto stav priamych zahraničných investícií, ktoré držia investori z tretích krajín v EÚ, predstavuje približne 6,295 miliardy EUR. Investície v EÚ sa premietajú do prístupu k vysoko integrovanému jednotnému trhu pozostávajúcemu z 500 miliónov spotrebiteľov a investičných príležitostí.

Podniky a jednotlivci investujú v zahraničí s cieľom lokalizovať svoju výrobu v nákladovo efektívnych a vysoko kvalifikovaných lokalitách, získavať komponenty a suroviny, ako aj priblížiť sa svojim zákazníkom. Pre krajinu investícií zohrávajú investície do zahraničia dôležitú úlohu a prispievajú k technologickému rozvoju, tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

EÚ má jeden z najotvorenejších a najtransparentnejších režimov na svete smerujúcich k priamym zahraničným investíciám (PZI), vďaka čomu je jednou z hlavných destinácií priamych zahraničných investícií na svete. Preto stav priamych zahraničných investícií, ktoré držia investori z tretích krajín v EÚ, predstavuje približne 6,295 miliardy EUR.

Investície v EÚ sa premietajú do prístupu k vysoko integrovanému jednotnému trhu pozostávajúcemu z 500 miliónov spotrebiteľov a investičných príležitostí. Právne predpisy EÚ a jednotný trh podporujú investície, pretože zaručujú slobodu usadiť sa, investovať do spoločností a uskutočňovať cezhraničné pohyby kapitálu. Takisto zabezpečujú rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s investormi vo všetkých členských štátoch.

Investície v členskom štáte EÚ

Ak chcete investovať v EÚ, nižšie nájdete príslušné odkazy na webové sídla agentúr členských štátov EÚ na podporu investícií, ktoré poskytujú informácie o investičných príležitostiach, krokoch, ktoré sa majú prijať, a platných pravidlách.

Podpora investorov v EÚ

Existuje niekoľko platforiem, ktoré poskytujú usmernenia a pomoc podnikom a investorom, ktorí sú usadení alebo sa chcú usadiť na jednotnom trhu EÚ, vrátane ochrany ich práv.

Podniky a investori môžu konzultovať

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy