Pravidlá pôvodu v Access2Markets

Pravidlá pôvodu v Access2Markets

Pravidlá pôvodu – prečo by ste sa mali o ne starať?

Dodržiavanie pravidiel pôvodu je lístok so zníženými colnými sadzbami na váš dovoz alebo vývoz.

Preto je nevyhnutné poznať a pochopiť tieto pravidlá.
Pomáhame vám pri prasknutí kódu!

Už poznajte základy?

  • nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu vás usmerňuje prostredníctvom osobitných pravidiel a postupov pôvodu pre váš výrobok a pomáha vám posúdiť jeho súlad. Prejdite na Môj obchodný asistent a získate podrobnú pomoc – v interaktívnych krokoch – o osobitných pravidlách, ktoré sa uplatňujú. Zadajte kód výrobku, krajinu a krajinu.
  • Prečítajte si viac o všeobecných pravidlách a postupoch pôvodu v rámci každej obchodnej dohody v časti o trhoch. Vyberte krajinu, do ktorej chcete vyvážať alebo importovať, a vyhľadajte potrebné praktické údaje.

Ste nový, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu?

  • Chcete vidieť, ako to všetko funguje? Pozrite si stručnú príručku o práci s pravidlami pôvodu, ktorá vám pomôže naštartovať.
  • Je potrebné pochopiť základnú terminológiu a pojmy? Náš glosár obsahuje definície kľúčových pojmov, ktoré potrebujete vedieť, aby ste pochopili pravidlá, ako napríklad „úplne získané“, „Kumulácia“, „tolerancia“.....
  • Informácie o všeobecných zásadách a hlavných typoch ustanovení v obchodných dohodách. V oddiele o tovare sa podrobnejšie uvádzajú hlavné pojmy.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy