Pravidlá pôvodu na trhoch Access2Markets

Pravidlá pôvodu na trhoch Access2Markets

Pravidlá pôvodu – prečo by ste sa mali o ne starať?

Dodržiavanie pravidiel pôvodu je váš lístok na znížené colné sadzby na váš dovoz alebo vývoz.

Preto je nevyhnutné poznať a pochopiť tieto pravidlá.
Pomáhame vám rozbiť kód!

Už poznajú základy?

  • nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu vás usmerňuje prostredníctvom osobitných pravidiel a postupov pôvodu pre váš výrobok a pomáha vám posúdiť jeho súlad. Prejdite na Môj obchodný asistent a získajte v interaktívnych krokoch podrobnú pomoc týkajúcu sa konkrétnych pravidiel, ktoré sa uplatňujú. Uveďte kód výrobku, krajinu a krajinu.
  • Viac informácií o všeobecných pravidlách a postupoch pôvodu v rámci každej obchodnej dohody nájdete v časti Trhy. Vyberte krajinu, do ktorej chcete exportovať alebo importovať, a nájdite potrebné praktické údaje.

Ste noví, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu?

  • Chcete si pozrieť, ako funguje všetko? Pozrite si stručný návod na prácu s pravidlami pôvodu, ktorý vám pomôže spustiť.
  • Je potrebné pochopiť základnú terminológiu a pojmy? Náš glosár poskytuje definície kľúčových pojmov, ktoré potrebujete poznať, aby ste pochopili pravidlá, ako sú úplne získané pravidlá, kumulácia, tolerancia....
  • Informácie o všeobecných zásadách a hlavných typoch ustanovení v obchodných dohodách. V časti o tovare sa podrobnejšie uvádzajú hlavné pojmy.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy