Príbeh spoločnosti:

Baníctvo pre úspech v Japonsku

Baníctvo pre úspech v Japonsku

Obchod Marina Baturova s Japonskom sa od nadobudnutia platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom vo februári 2019 výrazne zvýšil. Marin Baturov je rodinný dodávateľ prírodného kameňa so sídlom v Bulharsku. Boli založené v roku 1996 a mali skúsenosti s obchodovaním s Japonskom tak pred, ako aj po nadobudnutí platnosti dohody. Pre bulharskú firmu sú praktické výhody obchodnej dohody jasné, pokiaľ ide o ich vývoz do regiónu.

Japonsko má veľmi prísne colné kontroly, ale dohoda o partnerstve zmiernila túto prekážku pre vývozcov z EÚ. Jedným z najväčších zlepšení pre európske podniky je zníženie administratívy.
Irina Gueorguieva, vedúca vývozu Marin Baturov

Exportovať jednoduchý spôsob

Pred uzavretím dohody musela Marin Baturov predložiť rastlinolekárske osvedčenie, ktoré sa vyžaduje na prepravu zásielok rastlinného pôvodu, osvedčenie o pôvode, faktúru, baliaci list a osvedčenie o fumigácii. Vďaka obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom japonské colné orgány už nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenie a osvedčenie o pôvode od európskych podnikov. Okrem toho vývozcovia z EÚ do Japonska môžu teraz tento proces vykonávať online, čo znamená, že vývozný tím Marina Baturova teraz ušetrí veľa času na administratívu. Tento online proces má pre podniky ďalšiu výhodu – výrazne znižuje náklady na kuriéra. V minulosti musela Marin Baturov zaslať tieto tlačené dokumenty oddelene prostredníctvom nákladných medzinárodných kuriérov. Teraz si to vyžaduje len niekoľko kliknutí myši.

Pani Gueorguieva celkovo odhaduje, že „v Bulharsku došlo k jednodňovému omeškaniu a ďalšiemu jednodňovému oneskoreniu colných sadzieb v Japonsku pre každú zásielku. Dva dni administratívnej práce a kontrol sa vďaka obchodnej dohode nahradili veľmi jednoduchým desaťminútovým procesom.“

Pochopenie japonského trhu

Pani Gueorguieva tvrdí, že „japonský trh je veľmi odlišný od Európy a platí, že spoločnosti skutočne pochopia tieto rozdiely.“ Marin Baturov už mala niektorých klientov v Japonsku, keď sa zúčastnila misie financovanej EÚ v Japonsku (program EU Gateways Business Avenues), aby sa dozvedela viac o obchodnej kultúre a spojila sa s novými potenciálnymi klientmi. „V Japonsku sme sa dozvedeli, že majú veľmi vysoké štandardy,“ hovorí pani Gueorguieva. Napríklad japonský trh má nízku toleranciu voči zmenám zrna alebo farby prírodného kameňa, takže Marin Baturov sa neustále snaží zabezpečiť veľmi konzistentný výrobok. Pani Gueorguieva tvrdí, že „silne pracovali na tom, aby splnili očakávania japonských dovozcov, ktorí sa ukázali byť veľmi odhodlaní podporovať obchodný vzťah.“ Je to sila týchto vzťahov, vďaka ktorej sa Japonsko stáva „dobrým trhom“.

Celosvetový predaj, miestna výhra

Marin Baturov v posledných rokoch zvýšila svoju pracovnú silu na približne 45 ľudí v dôsledku nárastu objednávok z Japonska, ktoré v súčasnosti predstavuje 13 % predaja. Miestni dodávatelia obalov a súvisiacich materiálov spoločnosti takisto profitujú zo zvýšeného vývozu do Japonska. Je to spôsobené nielen zvýšeným objemom, ale aj kultúrnymi rozdielmi. Japonskí spotrebitelia očakávajú, že ich výrobky budú výrazne a individuálne balené a kamene sa nelíšia. Marin Baturov preto vyváža svoj kameň do Japonska v malých, individuálne balených dávkach, pričom sa prispôsobuje skutočnosti, že japonské záhrady dosahujú v priemere len 5 m² v porovnaní s priemerom 50 m² v Európe. Tieto menšie balenia si vyžadujú viac obalových materiálov (paliet, nechtov, fólií atď.), ktoré Marin Baturov získava miestne.

Zvýšený obchod Marin Baturov s Japonskom viedol k neočakávaným prínosom pre európskych spotrebiteľov. „V Japonsku je zákazník kráľ,“ hovorí pani Gueorguieva a Marin Baturov zlepšila svoju úroveň zákazníckych služieb tak, aby spĺňala tieto vysoké normy v prospech svojich európskych klientov. To poukazuje na to, ako dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom – a dokonca všetky obchodné dohody EÚ – vytvárajú ústupky, ktoré sú prínosom pre nás všetkých.

Odkazy

Pravidlá pôvodu

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy