Príbeh spoločnosti:

Obchodné dohody stavajú malé krajiny na mapu

Obchodné dohody stavajú malé krajiny na mapu

ABCON môže byť malým podnikom v malej krajine, ale obchodné dohody nám poskytujú medzinárodný dosah.
Barry Smith,
riaditeľ ABCON

Spoločnosť, ktorá sa nachádza vo vidieckom Írsku, vyrába od roku 2005 špeciálne brúsne výrobky pre ťažko prístupné oblasti alebo na dosiahnutie konkrétnych povrchových úprav na kovových povrchoch. Ich výrobky sa používajú okrem iného v precíznom inžinierstve, v leteckom a kozmickom priemysle a v automobilovom priemysle. Vďaka obchodným dohodám majú teraz zákazníkov v Južnej Kórei, Čile, Singapure a Kanade.

Využívanie výhod vyplývajúcich zo zníženej administratívnej záťaže

„Vyrobíme špecializovaný výrobok, ktorý možno zabaliť a dodať v cenovom bode, ktorý môže trh prijať, popri vynikajúcej službe a technickej podpore,“ hovorí pán Smith.

Pokiaľ ide o špecializované výrobky ABCON, obchodné dohody nemajú veľký vplyv na tvorbu cien, keďže colná sadzba WTO na tieto výrobky je už teraz nízka, a to na úrovni 2 – 3 %. Keď má ABCON skutočne pocit, že obchodné dohody sú výhodné v zníženej a rýchlostnej a colnej oblasti.

„Pred obchodnou dohodou medzi EÚ a Kanadou (CETA) by mohlo trvať 12 – 15 dní, kým sa naše výrobky dostanú cez colné orgány, ale vďaka dohode CETA sa zásielky v súčasnosti v priebehu jedného dňa dostanú cez colné orgány. Znížila sa aj požadovaná administratíva, čím sa zmiernil tlak na náš logistický tím,“ hovorí pán Smith.

Keď ABCON začala obchodovať, mala deväť zamestnancov. Dnes majú 140 zamestnancov na plný úväzok, čím sa spoločnosť stáva významným zamestnávateľom v regióne. Okrem osôb, ktoré priamo zamestnávajú, pracujú s miestnymi dodávateľmi a subdodávateľmi v oblasti rôznych služieb. Týmto spôsobom majú obchodné dohody pozitívny vplyv na spoločnosti z EÚ, ktoré nemusia byť ani orientované na vývoz.

Spozorovanie v Japonsku

ABCON sa teraz dostáva na japonský trh, čo je priamym dôsledkom obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom. Pán Smith hovorí: „„pred uzavretím dohody v tejto krajine neexistovala takmer žiadna možnosť obchodovať s ABCON, keďže Japonsko je veľmi ťažký trh a nemáme v krajine žiadnu trasu.“ Po prvýkrát teraz dostávajú otázky od potenciálnych zákazníkov v Japonsku. Nedávno členský štát EEN Enterprise Ireland priniesol do Írska kontingent japonských podnikateľov a navštívil stránku ABCON. Japonskí návštevníci mali málo predchádzajúcich znalostí o Írsku a obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom bola kľúčovou príťažlivosťou. 

„Potenciálni zákazníci často poznajú Írsko, pokiaľ ide o jeho cestovný ruch alebo možno jeho farmaceutický priemysel, ale nie nevyhnutne ako priemyselný dodávateľ a obchodné dohody sú silným nástrojom na zmenu tohto vnímania. Obchodné dohody EÚ vytvárajú teraz viac ako kedykoľvek predtým veľké príležitosti pre malé podniky,“ hovorí pán Smith.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy