Príbeh spoločnosti:

Obchodné dohody stavajú malé krajiny na mapu

Obchodné dohody stavajú malé krajiny na mapu

ABCON môže byť malým podnikom v malej krajine, ale obchodné dohody nám poskytujú medzinárodný dosah.
Barry Smith
Director, ABCON

Spoločnosť so sídlom vo vidieckom Írsku vyrába od roku 2005 špecializované brúsne výrobky pre náročné prístupové oblasti alebo na dosiahnutie určitej povrchovej úpravy na kovových povrchoch. Ich výrobky sa používajú okrem iného v presnom inžinierstve, v leteckom a kozmickom priemysle a v automobilovom priemysle. Vďaka obchodným dohodám majú teraz zákazníkov v Južnej Kórei, Čile, Singapure a Kanade, ktorí sa nazývajú len niekoľko.

Využitie výhod vyplývajúcich zo zníženej administratívy

„Vyrábame špecializovaný výrobok, ktorý je možné zabaliť a prepraviť v cenovom bode, ktorý môže trh akceptovať spolu s vynikajúcou službou a technickou podporou,“ hovorí pán Smith.

V prípade špecializovaných výrobkov ABCON nemajú obchodné dohody veľký rozdiel v stanovovaní cien, keďže clá WTO na tieto výrobky sú už nízke, a to na úrovni 2 – 3 %. Ak má ABCON skutočne pocit, že výhodou obchodných dohôd je zníženie administratívy a rýchlosti prostredníctvom colných orgánov.

„Pred uzatvorením obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) by mohlo trvať 12 – 15 dní, kým naše výrobky prevezmú colné orgány, ale vďaka dohode CETA sa zásielky teraz dostanú cez colnicu o jeden deň. Znížila sa aj požadovaná administratíva, čo znižuje tlak na náš logistický tím," hovorí pán Smith.

Keď ABCON začala obchodovať, mala deväť zamestnancov. Dnes majú 140 zamestnancov na plný úväzok, čím sa spoločnosť stáva hlavným zamestnávateľom v regióne. Okrem tých, ktorí priamo zamestnávajú, spolupracujú s miestnymi dodávateľmi a subdodávateľmi pre rôzne služby. Týmto spôsobom majú obchodné dohody pozitívny vplyv na spoločnosti z EÚ, ktoré nemusia byť ani orientované na vývoz.

Na vedomie v Japonsku

ABCON sa teraz dostáva na japonský trh, čo je priamym výsledkom obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom. Pán Smith hovorí: „'pred uzavretím dohody tam neexistovala takmer žiadna možnosť obchodovania ABCON, keďže Japonsko je veľmi ťažký trh a v krajine nemáme žiadnu trakciu.“ Po prvýkrát dostávajú od potenciálnych zákazníkov v Japonsku otázky. Člen EEN Enterprise Ireland nedávno priviedol do Írska kontingent japonských podnikateľov a navštívili stránku ABCON. Japonskí návštevníci mali málo znalostí o Írsku a obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom bola kľúčovou príťažlivosťou.

„Potenciálni zákazníci si často uvedomujú Írsko, pokiaľ ide o jeho cestovný ruch alebo možno jeho farmaceutický priemysel, ale nie nevyhnutne ako priemyselný dodávateľ a obchodné dohody sú silným nástrojom na zmenu tohto vnímania. Viac ako kedykoľvek predtým obchodné dohody EÚ vytvárajú veľké príležitosti pre malé podniky," hovorí pán Smith.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy