Zkušenosti podniků:

Těžba pro úspěch v Japonsku

Těžba pro úspěch v Japonsku

Obchod Marina Baturova s Japonskem se od vstupu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v platnost v únoru 2019 výrazně zvýšil. Marin Baturov je dodavatelem přírodního kamene ve vlastnictví rodiny se sídlem v Bulharsku. Byly založeny v roce 1996, mají zkušenosti s obchodováním s Japonskem jak před vstupem dohody v platnost, tak i po jejím vstupu v platnost. Pro bulharskou firmu jsou praktické přínosy obchodní dohody jednoznačné, pokud jde o jejich vývoz do regionu.

Japonsko má velmi přísné celní kontroly, ale dohoda o partnerství tuto překážku vývozcům z EU zmírnila. Jedním z největších zlepšení pro evropské podniky je snížení administrativní zátěže.
Irina Gueorguieva, manažerka vývozu Marina Baturova

Snadný vývoz

Před uzavřením dohody musel Marin Baturov předložit rostlinolékařské osvědčení, které je vyžadováno pro odeslání zásilek rostlinného původu, osvědčení o původu, fakturu, výčet položek zásilky a fumigační osvědčení. Díky obchodní dohodě mezi EU a Japonskem již japonské celní orgány nevyžadují rostlinolékařské osvědčení a osvědčení o původu od evropských podniků. Vývozci z EU do Japonska mohou nyní provést on-line proces, což znamená, že tým Marina Baturova exportní tým nyní ušetří mnoho času na administrativu. Tento on-line proces má pro podniky další výhodu - výrazně snižuje náklady na kurýrní služby. Marin Baturov dříve musel tyto dokumenty v tištěné podobě zasílat zvlášť prostřednictvím nákladných mezinárodních kurýrů. Nyní zabere jen několik kliknutí myši.

Paní Gueorguieva celkově odhaduje, že "v Bulharsku došlo k jednodennímu zpoždění a další jednodenní zpoždění celních orgánů v Japonsku u každé zásilky. Dva dny papírování a kontrol byly díky obchodní dohodě nahrazeny velmi jednoduchým desetiminutovým procesem.“

Porozumění japonskému trhu

Paní Gueorguieva uvádí, že „japonský trh je velmi odlišný od Evropy a platí pro společnosti, aby těmto rozdílům skutečně porozuměly.“ Marin Baturov již měl některé klienty v Japonsku, když se účastnili mise financované EU v Japonsku (program EU Gateways Business Avenues), jejímž cílem bylo získat více informací o podnikatelské kultuře a navázat kontakt s novými potenciálními klienty. „V Japonsku jsme se dozvěděli, že mají velmi vysoké standardy,“ říká paní Gueorguieva. Například japonský trh má nízkou toleranci vůči změnám zrn nebo barvy přírodního kamene, a proto marin Baturov neustále usiluje o zajištění vysoce konzistentního produktu. Paní Gueorguieva uvádí, že „usilovně pracovali na splnění očekávání japonských dovozců, kteří se osvědčili jako velmi oddaní obchodním vztahům.“ Je to síla těchto vztahů, díky níž se Japonsko stává „vedlejším trhem“.

Celosvětový prodej, vítězství na místní úrovni

Marin Baturov v posledních letech zvýšil svou pracovní sílu na přibližně 45 osob v důsledku nárůstu objednávek z Japonska, který nyní představuje 13 % prodeje. Místní dodavatelé obalů a souvisejících materiálů společnosti rovněž těží ze zvýšeného vývozu do Japonska. To je způsobeno nejen zvýšením objemu, ale také kulturními rozdíly. Japonští spotřebitelé očekávají, že jejich výrobky budou silně a jednotlivě baleny a kamení se neliší. Marin Baturov proto do Japonska vyváží kámen v malých, jednotlivě balených šaržích, které se přizpůsobují skutečnosti, že japonské zahrady jsou v průměru pouhých 5 m, zatímco průměrně 50 m² v Evropě. Tyto menší šarže obalů vyžadují více obalového materiálu (palety, hřebíky, fólie atd.), který Marin Baturov pochází z místních zdrojů.

Nárůst obchodu Marina Baturova s Japonskem vedl k nečekanému přínosu pro evropské spotřebitele. „V Japonsku je zákazník král,“ říká paní Gueorguieva a Marin Baturov zlepšila svou úroveň zákaznických služeb tak, aby splňovala tyto vysoké standardy ve prospěch svých evropských klientů. To ukazuje, jak dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem - a všechny obchodní dohody EU - vytváří zlaté účinky, z nichž mají prospěch všichni.

Odkazy

Pravidla původu

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy