Príbeh spoločnosti:

Napomôcť slnečnej budúcnosti

Napomôcť slnečnej budúcnosti

Ml System dodáva solárne technológie stavebnému priemyslu, ako aj námornému a dopravnému priemyslu nielen v Poľsku, ale v celej Európe a vo svete. Jan Strzałkowski, riaditeľ predaja vývozu v systéme ML, uvádza, že „obchodné dohody skutočne pomáhajú pri medzinárodnom predaji“.

Tento poľský podnik vyrába sklenené a fotovoltické výrobky, ale zároveň nakupuje licencie na predaj výrobkov pod vlastnou značkou. To znamená, že nakupujú komponenty alebo výrobky od medzinárodných dodávateľov mimo Európskej únie, a preto využívajú výhody obchodných dohôd na oboch stranách. 

Nevyužité trhy

Po dosiahnutí úspechu v celej Európe, najmä vo Švajčiarsku a Škandinávii, začal systém ML skúmať trhy mimo EÚ a našiel lukratívne trhy v krajinách, ako sú Azerbajdžan, Türkiye, Pobrežie Slonoviny a Ukrajina, ktoré majú veľký záujem o tieto ekologické riešenia.

Hoci existuje konkurencia zo strany nízkonákladových ázijských konkurentov, partneri systému ML si hľadajú dodávateľov z EÚ pre kvalitu ich výrobkov a obchodné dohody im umožňujú účinnejšie konkurovať.

Na celom svete sa mení mentalita smerom k obnoviteľným zdrojom energie. Fotovoltický materiál sa už nepovažuje za vesmírnu technológiu, ale za stavebný materiál, ktorý môže prispieť k zníženiu emisií CO2.
Jan Strzałkowski, systém ML

Pán Strzałkowski uvádza, že „kde vidíme, že skutočná výhoda obchodných dohôd je rýchla, pretože čas medzi zákazníkom je pre naše podnikanie mimoriadne dôležitý“. Ml System má vývozný tím, ktorý riadi tento proces, a je „urýchlenejšie rýchlejšie odosielať do krajín s obchodnými dohodami“. Ústredným prvkom procesu je vyhlásenie o pôvode (osvedčenie EUR.1), ktoré podľa pána Strzałkowského „zaručuje bezpečný prechod výrobku a zjednodušuje proces určovania ciel“. Od nadobudnutia platnosti dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou v roku 2017 systém ML zaznamenal zníženie administratívnej záťaže a výrazné zvýšenie počtu žiadostí nových klientov z tohto regiónu. „Z toho vyplýva, že zjednodušenie procesov bolo na oboch stranách pozitívne vnímané a skutočne zohráva obrovskú úlohu v skutočnom každodennom podnikaní,“ hovorí pán Strzałkowski.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy