Positiv och negativ notering

I handelsavtal kan parterna skriva in sina åtaganden och undantag i sina bindningslistor enligt två olika metoder – med hjälp av en positivlista eller en negativ förteckning.

Valet av teknik är emellertid inte avgörande för de åtaganden som gjorts i ett handelsavtal.

Samma grad av öppning eller skydd kan uppnås med en positivlista som med en negativlista.

Positivlistor

När en handelspartner använder en positivlista måste den uttryckligen (”positivt”) ange de sektorer och delsektorer där den gör åtaganden om marknadstillträde och nationell behandling.

Som ett andra steg räknar handelspartnern upp alla undantag eller villkor för dessa åtaganden och anger vilka begränsningar av marknadstillträde och/eller nationell behandling som man vill tillämpa.   

Negativlistor

När en negativ förteckning används behöver handelspartner bara gå igenom det andra steget.

De behöver inte ange de sektorer för vilka de gör åtaganden. Alla sektorer eller delsektorer som inte är förtecknade är automatiskt öppna för utländska tjänsteleverantörer på samma villkor som för inhemska tjänsteleverantörer.

Parterna anger endast de sektorer eller delsektorer som de begränsar eller utesluter.

Var hittar man förteckningarna i ett avtal?

Handelspartnerna använder vanligtvis två olika bilagor för att skriva in sina reservationer i en negativ förteckning.

  • Ibilaga I förtecknas uttryckligen all befintlig nationell lagstiftning som avviker från marknadstillträde och/eller nationell behandling.
  • Ibilaga II förtecknas de sektorer och delsektorer för vilka rätten att i framtiden göra undantag från marknadstillträde och/eller nationell behandling behålls, även i de fall där det för närvarande inte finns några åtgärder.

EU har använt både negativa listor (t.ex. i avtalen med Kanada och Japan) och positiva listor (i avtalen med Korea, Singapore och Vietnam).  

EU har också godtagit användningen av den så kallade hybridmetoden i TiSA. Läs mer

Övriga bestämmelser

Handelspartnerna kan också införa så kallade standstill- och/eller ratchetklausuler vid förhandlingar om ett handelsavtal.

Sådana klausuler ger utrymme för att införa begränsningar av marknadstillträde eller diskriminerande åtgärder i framtiden.

Även om parterna i ett handelsavtal öppnar en sektor, oavsett om det sker genom en positiv eller negativ förteckning (och med eller utan frysning eller ratchet), kan de fortfarande behålla eller införa icke-diskriminerande lagstiftning, t.ex.

  • normer för behandling av patienter
  • kapitalkrav för banker
  • kvalifikationskrav för vissa yrken
  • skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (t.ex. för postsektorn)
Dela sidan:

Genvägar