Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)

Úplne získaný

Tovar, ktorý sa vyrába výlučne na území strany dohody o preferenčnom obchode, bez použitia materiálov z akejkoľvek inej krajiny. Patria sem okrem iného rastliny, nerasty alebo živé zvieratá.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy