Aktuality:

Okrúhly stôl s MSP pri príležitosti štvrtého výročia dohody CETA, 21. septembra 2021

Okrúhly stôl s MSP pri príležitosti štvrtého výročia dohody CETA, 21. septembra 2021

Už vyvážate svoje výrobky alebo služby do Kanady, ale chcete rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť? alebo ešte nevyvážate do Kanady, ale majú o to záujem? Prihláste sa na toto podujatie do 17. septembra.

EÚ a Kanada majú niektoré z najdynamickejších ekonomík na svete. Kanada je deviatym najväčším hospodárstvom na svete podľa HDP a je významným dovozcom tovaru a služieb, ktorý poskytuje mnoho príležitostí pre podniky v EÚ všetkých veľkostí.

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) je ambiciózna a inkluzívna dohoda o voľnom obchode, ktorá pokrýva prakticky všetky odvetvia a aspekty obchodu medzi EÚ a Kanadou. Od septembra 2017 ponúka široký rozsah jeho pôsobnosti celú škálu výhod a výhod pre podniky EÚ vrátane malých a stredných podnikov (MSP) v širokom spektre odvetví. Vďaka dohode CETA môžu malé a stredné podniky využiť preferenčný prístup a obmedziť prekážky na podporu rastu ich podnikania.

Viac

Termín registrácie je 17. september 2021.

Stránka registrácie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy