Handelssystem

I detta avsnitt informeras du om importförfaranden, bland annat om tullförmåner samt kopplingar till sektors- och landsspecifika krav.

För att kunna exportera eller importera varor måste du uppvisa särskilda dokument för tullklarering. Här hittar du information om några av de särskilda licenser och handlingar som du kan behöva.

Import

För att kunna importera vissa varor till EU kan du t.ex. kräva en importlicens. Om du importerar varan måste du få en importlicens hos den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där du är etablerad. Du måste se till att detta sker före klarering så att din vara kan röra dig fritt inom EU.

För att få importlicensen ska du

  • Fyll i ett ansökningsformulär med användning av exemplet i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1239 (EUT L 206 30/07/2016) (Celex 32016R1239) eller genom andra tillräckliga medel som godkänts av den ansvariga myndigheten, t.ex. genom ett datoriserat system. Om du använder en ansökningsblankett ska du fylla i två exemplar: ett för dig som innehavare och ett som du lämnar till den utfärdande myndigheten.
  • Betala en säkerhetsdeposition som ska återbetalas. Säkerhetens belopp fastställs i den gemensamma organisationen av marknaden för varje jordbrukssektor. Du kommer att skickas tillbaka till dig när du har uppfyllt alla dina skyldigheter som importör. Om de varor som du importerar uppgår till högst 100 EUR, eller om licensen är upprättad i ett interventionsorgan, kommer du inte att behöva betala säkerhetsdepositionen.

När du har fått ditt importtillstånd är du skyldig att se till att beskrivningen och mängden av de varor som du importerar stämmer överens med uppgifterna i importlicensen.

Om de varor som du importerar överstiger eller underskrider den angivna kvantiteten i importlicensen med högst 5 % ska din skyldighet anses vara uppfylld. Om de behöriga myndigheterna anser att du inte har uppfyllt dina skyldigheter som importör kommer din säkerhet att förverkas.

Exporterande

Om du vill exportera varor måste du se till att det land som du vill exportera inte tillämpar restriktioner på din produkt. Sådana begränsningar kan hindra produkten från att komma in på målmarknaden.

Det kallas importbegränsningar på er målmarknad. Besök Min handelsassistent för att få en överblick över begränsningarna på din målmarknad.

För att kontrollera de särskilda importförfaranden som gäller för en viss produkt eller ett visst partnerland, besök våra marknader.

Mer information

För en grundläggande beskrivning av import- och exportprocessen, och för de allmänna åtgärder som ska vidtas, kan vi gå igenom våra steg för steg.

Läs mer om tullförfaranden för import och export på GD Skatter och tullars webbplats.

Dela sidan:

Genvägar