Príbeh spoločnosti:

Energetický bar zasiahol škvrny sladkosti v Japonsku

Energetický bar zasiahol škvrny sladkosti v Japonsku

Dánski podnikatelia, ktorí pochádzajú z malej krajiny s 5,8 milióna obyvateľov, majú dlhú históriu sledovania obchodu za svojimi hranicami. Dánske produkty v súčasnosti cestujú ďaleko a ďalekosiahle a zábrana Ration nie je iná. Dávka je „zdravý občerstvený bar“ obsahujúci jablká a ovos, ktorý bol prvýkrát uvedený na dánsky trh v roku 2017.

Dokonalá zhoda

„Japonsko vďaka svojej maloobchodnej kultúre predstavovalo vynikajúci potenciál pre spoločnosť Ration, zakladateľa a výkonného riaditeľa Schmitha Kampmanna. Ide o krajinu výhodných obchodov a tento druh maloobchodnej predajne je ideálne vhodný pre jednotlivo balené bary, ako je Ration.

Pán Schmith Kampmann hovorí „od začiatku sme pociťovali výhody dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom“. Spoločnosť považovala za jednoduché a rýchle dostať bloky Ration cez colné orgány v Japonsku a potom distribuovať po celej krajine. Porovnal to s vývozom do Číny, ktorý si vyžiadal veľa administratívnych prác, komunikačných problémov a premrhaného času.

Hlavnou výhodou obchodnej dohody je zjednodušená administratíva. Osvedčenie o pôvode možno vyplniť elektronicky a zaslať dovozcovi, ktorý môže vyhľadať osvedčenie pomocou QR kódu.
Jesper Schmith Kampman, mesto

Schmith Kampmann celkovo odhaduje, že preprava do Japonska trvá tri hodiny práce v porovnaní s niekoľkými dňami v prípade krajín bez obchodných dohôd.

Žiadne tarify, žiadny problém

Ďalšou významnou výhodou obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom je skutočnosť, že dovozcovia platia 0 % clá za sadzbu. To dáva výrobku komerčnú výhodu, pretože umožňuje, aby sa výrobok predával spotrebiteľovi za nižšiu cenu.

Spoločnosť Ration zamestnáva tri osoby priamo a subdodávatelia poskytujú ďalšie zamestnanie v oblasti skladovania, dizajnu a výroby v Dánsku a Švédsku. 

Na japonskom trhu sa dosiahol obrovský úspech. Hoci spoločnosť tam začala predávať až v roku 2019, tento trh už predstavuje 40 % predaja. Vďaka obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom pán Schmith Kampmann očakáva, že japonský trh v roku 2021 predstihne objem dánskeho trhu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy