Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Företagsberättelse:

Mindre byråkrati och mer tid för innovation

Mindre byråkrati och mer tid för innovation

Om jag skulle kunna göra en sammanfattning av fördelarna med handelsavtal för oss skulle det vara den minskade tidsbelastningen.

Jan Sova
medägare, Workswell

Workswell utformar och tillverkar värmekameror, system och lösningar för brandförebyggande, jordbruk, säkerhet, medicinsk screening m.m.

Produkterna ingår i kategorin ”varor med dubbla användningsområden”, vilket innebär att de kan användas för både civila och militära ändamål och är därför starkt reglerade. Det kan vara komplicerat att importera och exportera varor med dubbla användningsområden. Workswells värmekameror är till exempel mycket specifika produkter och kräver tillstånd och licenser för försäljning, utöver den vanliga exportdokumentationen. Allt detta innebär en sak: pappersarbete. Workswells försäljnings- och förvaltningsteam anser att det vid försäljning inom ramen för ett handelsavtal finns en ”minskad administrativ börda”. Hela exportprocessen är smidigare, vilket har långtgående effekter på deras verksamhet.

Erövrande tull

Med kunder över hela världen ser Ibrahim Sova en stor skillnad mellan att göra affärer med ett handelsavtal och att göra affärer utan ett sådant. Han förklarar dominoeffekterna av förenklade administrativa förfaranden: ”Minskade administrativa kostnader påverkar direkt produktpriserna så att vår teknik blir mer konkurrenskraftig”. Kunderna drar nytta av denna ekonomiska prissättning och även av snabbare leveranser eftersom det finns färre förseningar i tullen. Det är inte förvånande att ”försäljningen för Workswell säkerligen har ökat till följd av handelsavtalen”, enligt Sova.

Att minska pappersarbetet ökar sysselsättningen

När Workswell gör besparingar i de administrativa kostnaderna tar det dessutom alltid tillfället i akt att återinvestera i sin egen teknik. Detta är nödvändigt för att hålla företaget i framkant och har fördelen att det skapar fler arbetstillfällen lokalt eftersom det kan anställa fler byggherrar. I dag sysselsätter Workswell 24 personer i Tjeckien. Den stöder dessutom den lokala ekonomin genom att köpa lokalt där så är möjligt. De flesta av deras mekaniska komponenter köps till exempel i Tjeckien.

Som alla små och medelstora företag vet kan administrativa förfaranden ta mycket tid i anspråk. Genom att minska denna börda skapar handelsavtalen positiva effekter för Workswells kundservice, teknik och, i slutändan, intäkter.

Att bli en global aktör

År 2010 startade Sovas Sova och två andra ingenjörsstudenter vid Tjeckiens tekniska universitet detta uppstartsföretag i Prag. Sova säger att företaget var ”exportinriktat från första början, med början i Europa och senare i hela världen”. De genomförde internetforskning och deltog i mässor för att identifiera och knyta kontakter med potentiella kunder. Bara 15 % av Workswells försäljning gick till den tjeckiska marknaden och 50 % av försäljningen utanför EU gick till länder som Chile, Sydkorea, Moldavien, Israel, Turkiet, Kanada, Japan och mer.

Generellt föredrar vi att sälja till länder med handelsavtal.

Jan Sova
Workswell
Dela sidan:

Genvägar