Požiadavky na výrobky

Výrobky dovážané do Európy a výrobky, ktoré sú v obehu na trhu EÚ, musia spĺňať požiadavky EÚ na ochranu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a práv spotrebiteľov. Niekedy, keď sa s ním obchoduje, výrobok môže podliehať rôznym kontrolným opatreniam, správe dovozných licencií alebo inému osobitnému obchodnému režimu.

Zatiaľ čo požiadavky na 85 % výrobkov sú harmonizované v EÚ, existujú aj pravidlá týkajúce sa výrobkov, ktoré sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni.

  • Osobitné harmonizované pravidlá a požiadavky EÚ týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Moje obchodný asistent. Začnite všeobecným prehľadom uvedeným nižšie.
  • pokiaľ ide o informácie o pravidlách a predpisoch týkajúcich sa výrobkov týkajúcich sa tovaru, ktoré sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni, každá krajina EÚ zriadila tzv. kontaktnémiesto pre výrobky.

 

Pamätajte na to, že sa od vás vyžaduje len dodržiavanie pravidiel platných v krajine EÚ, v ktorej plánujete uviesť svoj výrobok na trh.

Využite My Trade Assistant (Môj obchodný asistent) na nájdenie

  • dovozné postupy a osobitné formality a ustanovenia vzťahujúce sa na vaši dovážané výrobky
  • colné režimy a vzory požadovaných dokladov
  • príslušné vnútroštátne orgány pre oblasti, ako sú zdravotné a hygienické opatrenia pre rastliny a zvieratá

Prehľad požiadaviek EÚ na výrobky

Podrobné informácie o požiadavkách EÚ na výrobky

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy