Príbeh spoločnosti:

Obchodné dohody prinášajúce európske inovácie do sveta

Obchodné dohody prinášajúce európske inovácie do sveta

Lithoz je rakúska spoločnosť vyrábajúca 3D tlačiarne pre výskum, ako aj pre automobilový, letecký a zdravotnícky priemysel. Zakladatelia spojili svoje zručnosti v oblasti strojárstva a vedy o materiáloch, čím v roku 2011 vytvorili tento vedľajší podnik z Technickej univerzity vo Viedni.

Sloboda pohybu je prospešná pre podniky

Ľahké cestovanie je veľmi dôležité pre tri aspekty podnikania Lithozu. Po prvé, obchody sú kľúčovou súčasťou ich marketingovej stratégie. Katharina Hofhanslová, manažérka účtov v Lithoze, tvrdí, že vzhľadom na to, že je jednoduchšie cestovať do krajín s obchodnými dohodami, je väčšia pravdepodobnosť, že sa zúčastnia na obchodných reláciách v týchto krajinách. Naopak, „ak je to príliš ťažké urobiť menej, chodíme do Číny každý druhý rok a nie každý rok“.

Po druhé, servisní technici Lithoz cestujú po celom svete, aby obsluhovali svoje tlačiarne. Napríklad dohoda o obchode medzi EÚ a Kanadou, CETA, výslovne uľahčuje podnikom EÚ, ako je Lithoz, poskytovanie popredajných služieb Kanade tým, že im umožňuje posielať inžinierov údržby a iných špecialistov.

Po tretie Lithoz ponúka poradenskú službu klientom, ktorí odcestujú do svojich kancelárií vo Viedni dva až tri dni, aby využili svoje interné odborné znalosti. Pre klientov pochádzajúcich z krajín, na ktorých sa vzťahuje obchodná dohoda, sú služobné cesty bezproblémové a nekomplikované.

Obchodné dohody odvracajú problémy

Lithoz skutočne pociťuje hodnotu obchodných dohôd vo svojich znížených nákladoch na lodnú dopravu a clá. Majú dvojčlenný tím, ktorý riadi proces vývozu a je jednoduchší, ak je podporený obchodnou dohodou.

Obchodné dohody nám uľahčujú podnikanie.
Katharina Hofhansl, Lithoz

Pani Hofhansl poukázala na problémy, s ktorými sa stretla pri predaji do USA, s ktorými neexistuje žiadna obchodná dohoda. Rakúska spoločnosť považovala za také ťažké podnikať v USA, že tam založila spoločnosť, aby prekonala prekážky. Ide o zaťažujúcu prácu pre každú spoločnosť, a najmä pre menšie spoločnosti. Na porovnanie, spoločnosť Lithoz predávala svoj výrobok kanadským klientom v rámci dohody CETA a považovala tento proces za veľmi jednoduchý.

Po celom svete je v prevádzke 80 tlačiarní Lithoz 3D a 50 % ich predaja smeruje mimo Európy.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy