Företagsberättelse:

Handelsavtal för europeisk innovation i världen

Handelsavtal för europeisk innovation i världen

Lithoz är ett österrikiskt företag som tillverkar 3D-skrivare för forskning samt för fordons-, flyg- och läkemedelsindustrin. Grundarna blandade sina färdigheter inom verkstadsindustri och materialvetenskap och skapade denna spin-off från Tekniska universitetet i Wien 2011.

Fri rörlighet är bra för företagen

Att det är enkelt att resa är mycket viktigt för tre aspekter av Lithoz verksamhet. För det första är handelsmässor en viktig del av deras marknadsföringsstrategi. Katharina Hofhansl, kontoansvarig i Lithoz, säger att eftersom det är lättare att resa till länder med handelsavtal är det mer sannolikt att de deltar i mässor i dessa länder. Omvänt ”om det är alltför svårt gör vi det mindre, så vi åker till Kina vartannat år i stället för varje år”.

För det andra reser Lithoz tjänstetekniker runt om i världen för att betjäna sina skrivare. EU:s handelsavtal med Kanada, Ceta, gör det till exempel uttryckligen lättare för EU-företag som Lithoz att tillhandahålla eftermarknadsservice till Kanada genom att tillåta dem att skicka underhållstekniker och andra specialister.

För det tredje erbjuder Lithoz en konsulttjänst till kunder som reser till sina kontor i Wien under två till tre dagar för att utnyttja sin interna sakkunskap. För kunder från länder som omfattas av handelsavtal är affärsresor smidiga och okomplicerade.

Handelsavtal avvärjer problem

Lithoz känner verkligen till handelsavtalens värde när det gäller dess minskade frakt- och tullkostnader. De har ett tvåpersonsteam som hanterar exportprocessen och det är lättare om detta backas upp av ett handelsavtal.

Handelsavtal gör det lättare för oss att göra affärer.
Katharina Hofhansl, Lithoz

Ingrid Hofhansl noterade de problem de stött på när de sålde till USA, med vilka det inte finns något handelsavtal. Det österrikiska företaget ansåg att det var så svårt att bedriva verksamhet i USA att de bildade ett företag där för att övervinna hindren. Detta är ett betungande arbete för alla företag och särskilt för mindre företag. Som jämförelse har Lithoz sålt sin produkt till kanadensiska kunder inom ramen för Ceta och har funnit att processen är mycket enkel.

Det finns nu 80 lithoz 3D-skrivare i drift runt om i världen och 50 % av deras försäljning sker utanför Europa.

Dela sidan:

Genvägar