Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Hjälp till mindre företag

Hjälp till mindre företag

Tjänster för små och medelstora företag

Frihandelsavtal med kapitel om små och medelstora företag

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet godkänner det. Syftet med detta kapitel är att öka informationen om marknadstillträde och att arbeta tillsammans mellan Europeiska kommissionen och partnerlandet för att ta itu med små och medelstora företags specifika frågor i samband med handelsavtalet.

Mer information om mässor

  • AUMA:s handel med rättvisa databaser Information om handelsmässor i Tyskland och över hela världen från AUMA, den tyska handelsmässan Association of the German Trade Fair Industry, med uppgifter om evenemang såsom datum, distributionsuppgifter, statistik och information om hur man kontaktar handelsmässor och organisatörer av evenemang.

Genvägar