Pojem v slovníku:

Osobitné pravidlá pre výrobky

Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré sa musia vykonať na materiáloch bez pôvodu, aby výrobok získal štatút pôvodu (a preto sa na ne vzťahuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie poskytované podľa uvedeného preferenčného obchodného režimu). Tieto pravidlá sú súčasťou protokolu/kapitoly o pravidlách pôvodu v každej preferenčnej obchodnej dohode.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy