En enda införselpunkt

Den gemensamma kontaktpunkten är ett team inom Europeiska kommissionens handelsavdelning, under ledning av chefen för kontrollen av efterlevnaden av handelsbestämmelserna. Den gemensamma kontaktpunkten är den första kontaktpunkten för alla berörda parter i EU som står inför potentiella handelshinder i tredjeländer eller som upptäcker bristande efterlevnad av hållbarhetsreglerna i samband med handel och hållbar utveckling eller det allmänna preferenssystemet för våra handelspartner.

För att hjälpa dig att hitta vägen har den gemensamma kontaktpunkten tagit fram två klagomålsformulär, ett om marknadstillträde/handelshinder och ett om hållbarhetsfrågor – samt stegvisa vägledningar för att fylla i dem.

Vill du lämna in ett klagomål till den enda kontaktpunkten? Kontakta oss!

Den enda kontaktpunkten kan hjälpa dig när du förbereder ditt klagomål – du kan kontakta den gemensamma kontaktpunkten direkt trade-single-entry-point@ec.europa.eu Som en del av föranmälningsförfarandet kan den enda kontaktpunkten hjälpa dig att avgöra om du ska lämna in ett klagomål och vid behov vägleda dig genom klagomålsförfarandet.

Hur följer den gemensamma kontaktpunkten upp klagomål?

När du har fått ditt klagomål via kontaktformulären kommer den gemensamma kontaktpunkten att se till att handläggningen av ditt klagomål effektiviseras. Detta inbegriper en bedömning av din fråga av relevanta experter vid GD Handel i samordning med andra avdelningar inom Europeiska kommissionen och EU-delegationer, beroende på vad som är relevant. När bedömningen har slutförts kommer den gemensamma kontaktpunkten att kontakta dig direkt för att förklara resultatet och eventuella uppföljningsåtgärder.

Kontakta oss

Dela sidan:

Genvägar