Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa týka procesu, ktorým verejné orgány, ako sú vládne orgány, miestne orgány alebo štátne podniky, nakupujú tovar alebo služby zo súkromného sektora.

Pravidlá verejného obstarávania zabezpečujú, aby sa verejné prostriedky riadne využívali pri nákupoch zo súkromného sektora.

Ako vlády zadávajú zákazky podnikom

Zákony väčšiny krajín do určitej miery regulujú vládne obstarávanie s cieľompredchádzať podvodom, plytvaniu, korupcii alebo miestnemu protekcionizmu. V právnych predpisoch sa zvyčajne vyžaduje, aby obstarávateľský orgán vydal verejné (konkurenčné) ponuky, ak hodnota obstarávania presahuje určitú prahovú hodnotu.

 

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek na tovar podnikom je verejná súťaž, ktorá umožňuje predkladať ponuky čo najväčšiemu počtu firiem. V rámci verejnej súťaže existujú rôzne druhy postupov verejného obstarávania.

Ďalšie informácie o:

Kontrola prístupu2Obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy