Príbeh spoločnosti:

Obchodné dohody vytvárajú správnu chémiu pre rast

Obchodné dohody vytvárajú správnu chémiu pre rast

Obchodné dohody vedú k väčšej slobode podnikania a väčšej kontrole nad našimi produktmi.
Frank Meyer
výkonný riaditeľ, CeraNovis

Tento podnik Saarbrücken vyváža 35 % svojej produkcie za hranice EÚ do krajín s obchodnými dohodami a bez nich. „Významná je obchodná dohoda,“ hovorí pán Meyer, „je významný“.

Liek CeraNovis dodáva širokú škálu vysokovýkonných náterov na priemyselné použitie vo výmennom, zlievarskom a kozmickom priemysle. Výrobky sú na vrchole trhu, ale zákazníci sú vždy ovplyvnení cenou. To je prípad, keď obchodné dohody skutočne preukazujú svoju silu. „V dôsledku odstránenia ciel je CeraNovis skutočne konkurenčným aktérom v Kanade, Južnej Kórei a Južnej Afrike,“ hovorí pán Meyer a príjmy spoločnosti sa zvýšili v priamom dôsledku obchodných dohôd s týmito trhmi.

Ušetrený čas je ušetrený peniazmi

Cezhraničná preprava chemických látok môže byť komplikovaná. Pre mladú spoločnosť s malým riadiacim tímom dodávateľského reťazca môže byť administratívna práca veľmi zaťažujúca, ak neexistuje obchodná dohoda. Napríklad dodávanie výrobkov spoločnosti CeraNovis čínskym zákazníkom je vždy zložitý proces, zatiaľ čo predaj ich juhokórejským zákazníkom v rámci obchodnej dohody medzi EÚ a Južnou Kóreou je „kusovým koláčom“, hovorí pán Meyer.

Dohoda CETA CeraNovis, obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou, priniesla osobitné výhody. Od dohody CETA sa vyhlásenie o zhode stalo oveľa jednoduchším a celkovo trvá administratívny proces, ktorý predtým trval dva dni, teraz trvá dve hodiny. Spoločnosť CeraNovis môže teraz konať ako registrovaný vývozca s osvedčením o pôvode. „Pre našich zákazníkov to značne zjednodušilo proces dovozu a okrem toho sa odstránením ciel znížili konečné náklady na náš výrobok v Kanade o 5 – 10 %,“ uviedol pán Meyer.

Osobný kontakt pridáva hodnotu

Spoločnosť CeraNovis ako malý podnik dodávajúci špecializovaný výrobok skutočne oceňuje priamy kontakt so svojimi zákazníkmi. „To nám pomáha udržať náš prst na základe toho, čo potrebujú zákazníci,“ hovorí pán Meyer. Pre neho sú úzke vzťahy so zákazníkmi takmer nemožné bez obchodnej dohody.

Keď spoločnosť CeraNovis vyváža do krajín bez obchodnej dohody, musí využiť miestneho zástupcu. To má vplyv nielen na spodnú líniu, keďže zástupca berie určitý percentuálny podiel, ale často dochádza k strate veľmi dôležitého priameho kontaktu so zákazníkmi. Ak existuje obchodná dohoda, udržiavajú úzke obchodné vzťahy, ktoré im umožňujú poskytovať prispôsobené riešenia a priamo riešiť potreby svojich zákazníkov.

Za niekoľko krátkych rokov si spoločnosť CeraNovis vyhradila priestor pre seba, zamestnávala 15 ľudí a v súčasnosti funguje nezávisle od začiatku svojho rizikového kapitálu. Obchodné dohody zohrali kľúčovú úlohu pri rozvoji svojich medzinárodných trhov a naďalej sa zameriavajú na krajiny s obchodnými dohodami pre nové trhy. Perksy sú príliš dobré na to, aby sa ignorovali.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy